Digitální technologie ve výuce – praktické využití ve školách

Konference

DigiSeč

Malými krůčky k velkým věcem

Těšíme se zase na viděnou
4.-5. listopadu 2024

Pokud máte zájem o bližší informace o konferenci, přihlaste se k odběru novinek. Jakmile spustíme přihlašování, dáme vám vědět.

DigiSeč 2023

Dvoudenní konference DigiSeč 2023 proběhla již pojedenácté a v tomto roce byla určena učitelům všech předmětů na základních a středních školách. Dvoudenní program byl naplněný informacemi k tématům digitálních kompetencí a nové informatiky. Účastníci během čtyřech bloků mohli vybírat ze čtyřiceti workshopů, zároveň měli čas i na neformální setkávání.

Plenární část na téma dezinformace a svoboda slova zahájila hlavní manažerka projektu NPO 3.1 DIGI Národního pedagogického institutu ČR Irena Fričová, vystoupilli Anna Stočesová Martinková, vedoucí oddělení Digitalizace vzdělávání MŠMT, Daniela Růžičková s příspěvkem: Informatika a digitální kompetence ve velké revizi RVP ZV, Jaroslav Spurný s tématem: Svobodou slova a překonáním lenosti proti nebezpečí dezinformací a Ivo Zelinka s příspěvkem: Práce se zdroji – myšlení armádního OSINT analytika. Po oba dny probíhal veletrh partnerů konference.


DigiSeč 2022

Desátý ročník konference DigiSeč 2022 o digitálních technologiích ve výuce se věnoval tématu digitálních kompetencí a nové informatiky na školách a zaměřil se tentokrát na učitele českého jazyka, cizích jazyků, matematiky a informatiky. Nechyběla také „ochutnávka“ digitálních technologií v praxi, účastníci na praktických workshopech získali jistotu při práci s digitálními nástroji, zaměřili se na digitální kompetence ve svých předmětech, vyzkoušeli si na vlastní kůži nové aktivity, od programování k dalším okruhům nové informatiky.

V plenární části vystoupili Sara Polak s příspěvkem: Od pyramid po roboty, Ondřej Neumajer s tématem: Proč měnit kurikulum pro dobu nejistoty, Dana Drábová promluvila o vystoupení z komfortní zóny a Anna Stočesová Martinková se zaměřila na další metodickou podporu škol v rámci NPO Digi a Standardu konektivity škol.

Proč je konference právě pro vás?

Vyučujete informatiku

Připravujete se na změnu a ještě přesně nevíte, co vás čeká

Nevyučujete informatiku, ale vyučujete jiný předmět na prvním stupni ZŠ

Už jste s přípravami začali a máte víc otázek než odpovědí

Nevyučujete informatiku, ale vyučujete jiný předmět na druhém stupni ZŠ

Už jste začali vyučovat a chcete se nechat inspirovat

Konference DigiSeč navazuje na tradiční konferenci založenou předchůdcem NPI ČR a konanou ve stejné lokalitě. Obsah a průběh konference je ale nový. Záměrem konference je uvést účastníky do dynamiky současných proměn světa kolem nás, ve kterých hrají digitální technologie stále významnější roli a ve svém důsledku proměňují celá odvětví lidské činnosti. Moderní vzdělávání, ke kterému se v NPI hlásíme, musí tyto proměny reflektovat. Snahou organizátorů je vyvážený přístup ke všem platformám, poskytovatelům i prodejcům, kteří technologie pro reflexi těchto změn ve vzdělávání na trhu nabízejí. Veškeré snažení ale primárně podřizujeme pedagogickým cílům, které danými aktivitami chceme naplňovat.

Nová informatika a digitální kompetence u vás ve škole