Digitální technologie u vás ve škole


10. ročník konference
Digitální technologie ve výuce – praktické využití ve školách

DigiSeč
2022

Malými krůčky k velkým věcem

3.–4. října 2022

Výroční sečská konference o digitálních technologiích ve výuce se otevírá učitelům všech aprobací na základních školách a nižším stupni gymnázií a přináší inspiraci do různých předmětů. Dvoudenní program konference je naplněný informacemi k tématům digitálních kompetencí a nové informatiky. Nechybí také „ochutnávka“ digitálních technologií v praxi. Účastníci konference získají jistotu při práci s digitálními nástroji, rozvinou své digitální kompetence, vyzkoušejí si na vlastní kůži nové aktivity, od programování k dalším okruhům nové informatiky. Prakticky, srozumitelně, v souvislostech. 

Program konference


pondělí 3. 10. 2022

9:00–10:00 – prezence a ubytování

Plenární část

10:00–10:15 Úvodní slovo

10:15–10:45 Sara Polak (FIT ČVUT)

10:45–11:15 Dana Drábová (Státní úřad pro jadernou bezpečnost)

11:15–11:30 Daniela Růžičková, Eva Fanfulová, Adéla Zehringerová, Zdeněk Smrčka (NPI ČR)

11:30–11:55 Bořivoj Brdička (Spomocník na RVP.CZ)

11:55–12:15 Ondřej Neumajer (NPI ČR)

12:15–12:30 Anna Stočesová Martinková (MŠMT)


12:30–13:30 Oběd

13:30–15:00 Workshopy

salónek Velký - Petr Caloň
Chromebooky ve škole
Zaměření: digitální technologie ve výuce, firemní semináře/workshopy k aplikacím a jejich využití ve výuce


salónek Modrý - Cyril Brom
Datová Lhota: „O digitálních technologiích“ pro 1. a 2. stupeň zábavně
Zaměření: informatika 1. st.a 2. st.


salónek Žlutý - Miloš Bukáček
Digitální kompetence v hodinách zeměpisu
Zaměření: digitální kompetence 2. stupeň


salónek Zelený - Hana Kuciánová
Informatika nejsou jen hodiny informatiky
Zaměření: informatika 1. stupeň


salónek Vinárna Pavel Knobloch
Nová informatika a jak na ni
Zaměření: informatika 2. stupeň

15:00–15:30 Přestávka

15:30–17:00 Workshopy

salónek Velký – Edita Roberts
Hybridní výuka i „po covidu“?
Zaměření: digitální technologie ve výuce, firemní semináře/workshopy k aplikacím a jejich využití ve výuce


salónek Modrý – Zbyněk Filipi
Informační systémy ve výuce informatiky podle RVP
Zaměření: informatika 2. stupeň


salónek Žlutý – Lidka Kovaříková
Grafy v češtině
Zaměření: digitální kompetence 2. stupeň


salónek Zelený – Jovanka Rybová
Pohádka a technologie?
Zaměření: digitální kompetence 1. stupeň


salónek Vinárna – Filip Jelínek
Data, informace a modelování s technologiemi i bez nich
Zaměření: informatika 2. stupeň

17:00–17:30 Přestávka

17:30–19:00 Workshopy

salónek Velký – Miroslav Dvořák
PowerPoint a Flip
Zaměření: digitální technologie ve výuce, firemní semináře/workshopy k aplikacím a jejich využití ve výuce


salónek Modrý – Pavel Knobloch
Nová informatika a jak na ni
Zaměření: informatika 2. stupeň


salónek Žlutý – Vanda Vaníčková
#občanka #digitální kompetence #spojme to
Zaměření: digitální kompetence 2. stupeň


salónek Zelený – Hana Kuciánová
Informatika nejsou jen hodiny informatiky
Zaměření: informatika 1. stupeň


salónek Vinárna – Hana Havlínová
Jablko, jak ho možná (ne)znáte aneb Tematická výuka a rozvoj digitální kompetence
Zaměření: digitální kompetence 1. stupeň

19:00–20:00 Večeře


úterý 4. 10. 2022

07:30–08:30 Snídaně

08:30–10:00 Workshopy

salónek Velký – Edita Roberts
Hybridní výuka i „po covidu“?
Zaměření: digitální technologie ve výuce, firemní semináře/workshopy k aplikacím a jejich využití ve výuce


salónek Modrý – Zbyněk Filipi
Informační systémy ve výuce informatiky podle RVP
Zaměření: informatika 2. stupeň


salónek Žlutý – Nikola Micajová
Použití programu Da Vinci ve Výtvarné výchově
Zaměření: digitální kompetence 2. stupeň

Prosíme účastníky, aby si stáhli a nainstalovali zdarma editační program DaVinci Resolve.
Zvolte verzi DaVinci Resolve 18 a dále váš operační systém. Dále se jen zaregistrujete a poté již můžete stahovat a instalovat program.
Pro lehčí práci s programem si přineste vlastní notebook s myší / tablet s myší a klávesnicí.


salónek Zelený – Jovanka Rybová
Pohádka a technologie?
Zaměření: digitální kompetence 1. stupeň


salónek Vinárna – Petr Caloň
Chromebooky ve škole
Zaměření: digitální technologie ve výuce, firemní semináře/workshopy k aplikacím a jejich využití ve výuce

10:00–10:30 Přestávka

10:30–12:00 Workshopy

salónek Velký – Miroslav Dvořák
PowerPoint a Flip
Zaměření: digitální technologie ve výuce, firemní semináře/workshopy k aplikacím a jejich využití ve výuce


salónek Modrý – Filip Jelínek
Data, informace a modelování s technologiemi i bez nich
Zaměření: informatika 2. stupeň


salónek Žlutý – Vanda Vaníčková
#občanka #digitální kompetence #spojme to
Zaměření: digitální kompetence 2. stupeň


salónek Zelený – Hana Havlínová
Jablko, jak ho možná (ne)znáte aneb Tematická výuka a rozvoj digitální kompetence
Zaměření: digitální kompetence 1. stupeň


salónek Vinárna – Renata Votavová, Milena Tunkerová
Zkušenosti s výukou nové informatiky u žáků s mentálním postižením
Zaměření: informatika 1. st.a 2. st.

12:30–13:30 Oběd
13:30 Odjezd účastníků

Změna programu vyhrazena


Prohlédněte si materiály z konference

Proč je konference právě pro vás?

Vyučujete
informatiku
 

Už jste s přípravami začali a máte víc otázek než odpovědí

Připravujete se na změnu a ještě přesně nevíte, co vás čeká

Nevyučujete informatiku, ale vyučujete jiný předmět na druhém stupni ZŠ

Nevyučujete informatiku, ale vyučujete jiný předmět na prvním stupni ZŠ

Už jste začali vyučovat a chcete se nechat inspirovat

Účastnický poplatek


Pedagogičtí pracovníci 

500,- Kč


Účastníci ze státní a veřejné správy
a neziskové organizace

1 000,- Kč

Pojďte se s námi zbavit strachu z digitálního světa  a nechte se inspirovat.

Letošní konference DigiSeč navazuje na tradiční konferenci založenou předchůdcem NPI ČR a konanou ve stejné lokalitě. Obsah a průběh konference je ale nový. Záměrem konference je uvést účastníky do dynamiky současných proměn světa kolem nás, ve kterých hrají digitální technologie stále významnější roli a ve svém důsledku proměňují celá odvětví lidské činnosti. Moderní vzdělávání, ke kterému se v NPI hlásíme, musí tyto proměny reflektovat. Snahou organizátorů je vyvážený přístup ke všem platformám, poskytovatelům i prodejcům, kteří technologie pro reflexi těchto změn ve vzdělávání na trhu nabízejí. Veškeré snažení ale primárně podřizujeme pedagogickým cílům, které danými aktivitami chceme naplňovat.