Čeština pro ukrajinské děti

4 min.

PÍSANKA

Písanka je určena těm dětem, kterým ještě latinská abeceda způsobuje drobné problémy. První cvičení je jednoduché obtahování písmen, následuje přiřazování jmen napsaných v latince a azbuce a pak si děti mají možnost procvičit nejen písmena, která se často pletou, ale také se naučit nová slovíčka. Další cvičení je už trochu náročnější obtahování, opět spojeno s […]

LEKCE 2: V OBCHODĚ

Druhá lekce je zaměřená na rozšiřování slovní zásoby v oblasti potravin a jiného základního užitečného zboží. Z gramatiky zde máme sloveso ne být a přivlastňovací zájmena. Ty jsou vzhledem k podobnosti pojata jako cvičení, kdy se žáci rovnou pokusí je správně přiřadit a následně si je procvičí v textu. Nechybí bublinky s poznámkami, např. že […]

LEKCE 4: BARVY A ČÍSLA

V této lekci se děti naučí základní slovíčka, která budou potřebovat, aby se zeptaly na cestu a rozuměly vysvětlení. Z gramatiky se naučí slovesa jdu a jedu. Na závěr je pro ně připraveno cvičení, kde mají navigovat Kubu jak jít, aby posbíral všechny lístky, a procvičit si tak věty jako jdi rovně, zaboč doleva apod. […]
 

ČÍTANKA

Čítanka obsahuje básničky, text s množstvím užitečných frází a také cvičení na procvičování čtení. Cvičení jsou zaměřená na to, aby děti nezapomínaly na přečtení háčků nad písmeny, na procvičení hlásky h (u dětí s ukrajinským mateřským jazykem by neměl být problém, děti s ruským mateřským jazykem to možná může potrápit), na délky, na shluky souhlásek, […]

LEKCE 7: ČAS A POČASÍ

V této, sedmé, lekci se žáci seznámí se slovní zásobou – dny v týdnu, měsíce a základní slovíčka týkající se počasí. Z gramatiky na ně čeká 6. pád. V posledním cvičení si děti mohou ve dvojicích zakrýt část tabulky (každý žák jinou část) a navzájem si sdělit, jaké bude počasí ve dny, které ten druhý […]

LEKCE 1: AHOJ, JAK SE MÁŠ

V této lekci se žáci seznámí s užitečnými základními slovíčky a frázemi a také se slovesem být. To doporučuji procvičit, protože ukrajinské děti na něj mohou „zapomínat“ vzhledem k tomu, že v jejich jazyku se používá podstatně méně. V lekci se nacházejí slova napsaná čárkovaně, aby si je žáci mohli obtáhnout, v bublinách pod rámečkem […]

LEKCE 3: VE MĚSTĚ

V této lekci se děti naučí základní slovíčka, která budou potřebovat, aby se zeptaly na cestu a rozuměly vysvětlení. Z gramatiky se naučí slovesa jdu a jedu. Na závěr je pro ně připraveno cvičení, kde mají navigovat Kubu jak jít, aby posbíral všechny lístky, a procvičit si tak věty jako jdi rovně, zaboč doleva apod. […]
 

LEKCE 5: ZVÍŘÁTKA

Pátá lekce obsahuje milé téma – zvířátka. Slovní zásobu si můžeme hezky procvičit také hraním divadélka Domečku, domku. Cvičení určená k procvičení slovíček obsahuje i sama lekce. Kromě nich zde najdeme také sloveso mít a s ním spojené fráze „mít chuť“ a „mít rád“ a 4. pád, který potřebujeme k tomu, abychom řekli, že něco […]
 

LEKCE 6: RODINA

V lekci rodina se děti seznámí se slovní zásobou, která pro ně patrně nebude obtížná, až na možné zaměňování slov дядько, které znamená strýc s naším slovem děda. V lekci se seznámí také s 5. pádem (pozor: dle ukrajinského řazení je to pád 7.) a s množným číslem. V posledním cvičení děti doplňují kolečka – […]