Jak ve škole pomoci dětem přicházejícím z oblastí zasažených válkou

1 min.

Uprchlíci jsou vystaveni mnoha traumatickým událostem spojeným s válkou a útěkem. Děti jsou obecně velmi odolné a často se samy dokážou vyrovnat se situací. U některých dětí však mohou traumatické události vyvolat hluboké změny v psychice a chování, které mají vážný dopad na každodenní život.

Na základě informací z National Child Traumatic Stress Network jsme pro vás připravili několik poznatků a doporučení, jak pracovat s dětmi zasaženými válkou nebou jinou traumatickou událostí, jak předcházet stresovým situacím a pečovat o duševní klima ve třídě.