Přijímání ukrajinských dětí

3 min.

Tento informační materiál připravilo MŠMT, aby školám zřizovaných obcí nebo dobrovolným svazkem obcí v souvislosti s přijímáním ukrajinských dětí do škol poskytlo jasný postup při potřebě financovat nárůsty počtu dětí a žáků, jazykovou přípravu a nově také možnost využít nepedagogickou pozici adaptačního koordinátora.

Tento informační materiál připravilo MŠMT, aby školám zřizovaných obcí nebo dobrovolným svazkem obcí v souvislosti s přijímáním ukrajinských dětí do škol poskytlo jasný postup při potřebě financovat nárůsty počtu dětí a žáků, jazykovou přípravu a nově také možnost využít nepedagogickou pozici adaptačního koordinátora.

Tento informační materiál připravilo MŠMT, aby školám zřizovaných obcí nebo dobrovolným svazkem obcí v souvislosti s přijímáním ukrajinských dětí do škol poskytlo jasný postup při potřebě financovat nárůsty počtu dětí a žáků, jazykovou přípravu a nově také možnost využít nepedagogickou pozici adaptačního koordinátora.

Tento informační materiál připravilo MŠMT, aby školám zřizovaných obcí nebo dobrovolným svazkem obcí v souvislosti s přijímáním ukrajinských dětí do škol poskytlo jasný postup při potřebě financovat nárůsty počtu dětí a žáků, jazykovou přípravu a nově také možnost využít nepedagogickou pozici adaptačního koordinátora.

Tento informační materiál připravilo MŠMT, aby školám zřizovaných obcí nebo dobrovolným svazkem obcí v souvislosti s přijímáním ukrajinských dětí do škol poskytlo jasný postup při potřebě financovat nárůsty počtu dětí a žáků, jazykovou přípravu a nově také možnost využít nepedagogickou pozici adaptačního koordinátora.

Tento informační materiál připravilo MŠMT, aby školám zřizovaných obcí nebo dobrovolným svazkem obcí v souvislosti s přijímáním ukrajinských dětí do škol poskytlo jasný postup při potřebě financovat nárůsty počtu dětí a žáků, jazykovou přípravu a nově také možnost využít nepedagogickou pozici adaptačního koordinátora.