Webinář: Přijímání a začleňování žáků cizinců

2 min.

Dovolujeme si vás pozvat na druhý webinář Sdílení příkladů dobré praxe: Přijímání a začleňování žáků cizinců – diskuze a novinky: Lex Ukrajina, který připravil Národní pedagogický institut České republiky za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících žáky cizince.

Webinář se bude konat 5. dubna 2022 od 16.00 do 17.30 hodin v prostředí MS Teams. Webinář je zdarma.

Obsahem vzdělávacího programu bude zejména to, jak postupovat v procesu přijímání a začleňování žáků cizinců do základní školy. Účastníci webináře budou seznámeni s nejdůležitějšími částmi informačního materiálu MŠMT Vzdělávání ukrajinských dětí v ČR a Lex Ukrajina.

Lektorkou je odborná spolupracovnice NPI ČR PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka ZŠ J. Gutha-Jarkovského a Gymnázia Jiřího Gutha-Jarkovského v Praze. Lektorka bude sdílet inspirativní příklady ze své aktuální praxe a v závěru kurzu bude prostor pro diskuzi a dotazy účastníků. Na otázky účastníků bude odpovídat též Mgr. Bc. Martina Běťáková, vedoucí Oddělení podpory škol MŠMT.

Těšíme se na setkání s vámi.