Plenární část

Plenární částí vás provede

MODERÁTOR

Jan Berki

Formálnímu vzdělávání se aktivně věnuje bezmála 20 let. Sbíral zkušenosti jako učitel základní školy (na prvním i druhém stupni) a gymnázia. Tyto zkušenosti zúročil a doplnil svým působením na pedagogické fakultě. Byl součástí týmu, který připravoval revize informatického kurikula a který pomáhá školám, učitelkám a učitelům s jeho zaváděním.
Snaží se klást (někdy až provokativní) otázky, ale také hledat odpovědi.

Řečníci v roce 2022:

(řečníci na letošní konferenci 2023 budou oznámeni již brzy ...)

Sara Polak

Je výzkumnice na FIT ČVUT, kde v rámci výzkumné skupiny Chaos studuje simulace komplexních společenských systémů pomocí optiky archeologie, filozofie a evoluční antropologie a za využití moderních technologií jako virtuální realita a umělá inteligence. V kostce spolu s kolegy zkoumá, proč se lidská společnost vyvíjí tak, jak se vyvíjí, a co tvoří anatomii společnosti a civilizací. Má za sebou studium na Oxfordu v oborech antropologie a archeologie a posledních 10 let pracovala v soukromé technologické sféře v Anglii a Spojených státech. Během pandemie covidu-19 se aktivně věnovala popularizaci umělé inteligence pro širokou veřejnost, která jí vysloužila Forbes 30 pod 30 a TOP inovátor roku 2022. Má ráda velké psy a Monty Python.

Téma

Od pyramid po roboty

Lidstvo se už tisíce let pohybuje v opakujících se patternách a sinusoidách. Stručně řečeno, děláme pořád ty samé věci a stejné chyby. Pak ale přijde krize, která otevře dveře novým možnostem a novým způsobům přemýšlení a fungování. Už nějaký čas technologie, jako je internet, blockchain, AI nebo kryptoměny, hýbou společenskou strukturou. Jak se to celé vyvrbí? Čeká nás konec národních států, nebo vznik nové paralelní cloudové civilizace?


Dana Drábová

Je vědkyně, jaderná fyzička, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Je absolventkou oboru Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT s titulem Ing. Po studiu pokračovala jako doktorandka v oboru jaderné fyziky, kde získala titul Ph.D. Působila ve Státním zdravotním ústavu, kde se zaměřila především na ochranu před škodlivými účinky ionizujícího záření. Dana Drábová prošla dalšími vedoucími funkcemi souvisejícími s jadernou bezpečností a od r. 1999 je předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.


Ondřej Neumajer

Ve svém profesním zaměření se soustřeďuje na problematiku účelného využívání digitálních technologií ve vzdělávání, na vzdělávací inovace a vzdělávací politiku. V Národním pedagogickém institutu České republiky má na starosti oddělení Digitalizace ve vzdělávání.

Téma

Proč měnit kurikulum pro dobu nejistoty

Znění rámcových vzdělávacích programů z roku 2021 přináší nový obsah výuky informatiky a rozšiřuje rozvoj digitálních kompetencí žáků i do ostatních vzdělávacích oborů. Za dva roky by mělo dojít k ještě rozsáhlejším změnám RVP. Poslední vývoj světa ukazuje, že jistoty, které formovaly náš svět v minulosti, už žádnými jistotami nejsou. Budoucnost je stále obtížněji předvídatelná, proto se mění základy toho, co dětem pomůže v ní dobře žít. Nastupující generace navíc čekají výzvy, jejichž řešení dnes neznáme nebo neumíme zařídit. V příspěvku zazní, jakou cestou by bylo dobré se vydat a jakou roli v tom hrají digitální technologie. Zároveň ale zazní zdůvodnění, proč není dobrý nápad postavit technologie do popředí hybných sil ve školách.


Bořivoj Brdička

Je dlouholetým propagátorem vzdělávacích technologií a duchovním otcem Učitelského spomocníka Metodického portálu RVP.CZ (http://spomocnik.cz), členem odborného panelu ICT NPI ČR, členem VV JŠI v roli zástupce pro SKAV, hodnotitelem národních a evropských projektů, důchodcem z Ráje (http://spomocnik.net).

Téma

Proč se technologiím stále nedaří vyvolat disrupci školství?

Vývoj technologií se neustále zrychluje a ovlivňuje vzdělávání. Mnoho scénářů budoucnosti předpovídá zásadní změny, které se dotknou všech škol. Podívejme se blíže na to, co této disrupci brání, zda existuje skutečná potřeba transformace školského systému a jak by ve skutečnosti mohla vypadat. To vše v souvislosti s realizací naší revize RVP


Další řečníci:

Daniela Růžičková, Eva Fanfulová, Adéla Zehringerová, Zdeněk Smrčka

(NPI ČR)

Anna Stočesová Martinková

(MŠMT)
Téma: Další metodická podpora škol v rámci NPO a Standardu konektivity škol