Hry ve výuce češtiny jako cizího jazyka

Webinář je zaměřen velmi prakticky a vnáší do tématu ukrajinského žáka v české třídě nové nápady (také ve formě připravených materiálů), které mohou účastníci webináře okamžitě využít ve svých třídách a skupinách. Ukážeme si kreativní přístupy k osvojování si gramatiky i slovní zásoby a také hry a aktivity, do kterých můžeme zapojit zároveň jak české, tak i ukrajinské žáky.

Speciálním bonusem bude naučná jazyková stezka S češtinou až na ostrov pokladů.