Konzultace k adaptaci ukrajinských žáků

Bezplatná konzultace věnovaná jedné škole zastoupené 1 až 3 účastníky je zaměřená na problematiku přijímání, začleňování a vzdělávání dětí/žáků-cizinců. Účastníkům bude poskytnuta metodická podpora, možnost sdílení příkladů inspirativní praxe, zdroje informací k dané problematice a kontakty na další partnerské instituce.

Konzultace se konají na základě předchozí domluvy zástupců škol a garanta programu.

Aktivita probíhá v rámci Podpory pedagogických pracovníků pro práci s dětmi/žáky-cizinci.

Před konzultací účastníkům doporučujeme prostudovat webové stránky: cizinci.npi.cz.