Podpora žáků cizinců a s odlišným mateřským jazykem v praxi s použitím prvků Feuersteinovy metody

Účastníci se seznámí s principy přístupu Feuersteinovy metody.

Jaké jsou konkrétní možnosti, postupy při vzdělávání dětí/žáků cizinců, aby to byl oboustranně obohacující proces, aby všichni aktéři byli co nejvíce spokojeni a učení se dařilo? 

Vzdělávání se zaměří na přínosy, ale i úskalí, v osvojování a učení se jazyka celkově i na proces učení a na důležité části tohoto procesu. Dojde v propojení teorie s praxí pomocí řešení kazuistik a příkladů z praxe účastníků. Účastníci se stanou tvůrci procesu hledání řešení v rámci sdílení a spolupráce. Webinář klade velký důraz na osobní angažmá a aktivitu účastníků.