„Spoluučící“ se skupina na podporu pedagogů, asistentů a vychovatelů pracujících s žáky s OMJ 4/5 – O předsudcích a dogmatech

Cyklus webinářů: Pojďme si promluvit o …

Rádi bychom Vám i v roce 2022 nabídli možnost a prostor pro sdílení a zároveň učení se navzájem. Pokračujeme v realizaci webinářů na témata, která se objevují při práci s žáky, jejichž prvním komunikačním jazykem není čeština. Nabízíme prostor ve „spoluučící“ se skupině, kde se vždy zaměříme na jedno téma, o kterém budeme diskutovat a sdílet osobní zkušenosti. Pokračujeme ve vytváření „spoluučících“ se skupin. Vždy se zaměříme na 1 aktuální téma, které bude propojeno celým setkáním.

Ve čtvrté části z pětidílného cyklu webinářů se budeme věnovat předsudkům a dogmatům.