Vystavovatelé

ALBI ČESKÁ REPUBLIKA, a. s.

Vzdělávací program Albi Škola s hrou bude prakticky prezentovat Albi boxy s unplugged aktivitami pro rozvoj informatického myšlení. Boxy obsahují vybrané Albi hry a kompletní metodiku (včetně pracovních listů ke stažení) pro práci s celou třídou. Jsou určené pro předškolní vzdělávání a 1. stupeň základního vzdělávání. Poskytneme informace k výhodám členství v programu Škola s hrou pro školy a pedagogy – kde čerpat inspiraci a materiály do výuky bez dlouhých příprav. Bude probíhat prodej vzdělávacích her a pomůcek na místě se slevou 30 % pro účastníky akce.


AV MEDIA SYSTEMS, a. s.

AV MEDIA v českém školství aktivně působí již déle než 25 let, a to nejen jako dodavatel technologií do výuky, ale hlavně i jako iniciátor změny výuky právě s využitím ICT. Snažíme se zvýšit zapojení studentů a atraktivnost výuky pro novou generaci zapojením všech moderních prostředků ICT do výuky. Vždy nám záleží na tom, aby námi dodávaná řešení byla přínosem jak pro pedagoga, tak i pro žáky. Věnujeme se systematickému vzdělávání a rozvoji pedagogů v oblasti digitalizace výuky. Podporujeme metody výuky s moderními technologiemi, které vedle zvládnutí obsahu učiva rozvíjejí u dětí klíčové kompetence: kreativitu, kritické myšlení, kooperaci a komunikaci.

Stavte se na stánku AV MEDIA. Hledáte vhodné robotické stavebnice pro vaši školu? Seznamte se s řešením VEX, kde mohou žáci postupně plynule přecházet od jednoduchých „puků“ na složitější stavebnice. Vše se programuje ve stejném scratchovém prostředí, což je obrovskou výhodou jak pro žáky, tak i pro vyučující. Provedeme vás robotikou krok za krokem – tutoriály, školení, připravené úlohy, metodiky. A vezmeme vás i na výlet do jiné dimenze! Pomocí ClassVR brýlí si vyzkoušíte jak virtuální, tak rozšířenou realitu.


BOXED, s. r. o.

Školství je naším klíčovým segmentem. Přinášíme moderní výukové pomůcky pro pedagogy a žáky. Vybavujeme kmenové třídy, odborné učebny, realizujeme instalace Wi-Fi i správu školní ICT infrastruktury. Spolupracujeme s renomovanými výrobci, máme vlastní vývoj, výrobu i tým pro podporu a implementaci. Máme zkušenosti s hledáním zdrojů pro financování inovací ve vzdělávání. Projektové podpoře se věnujeme již od roku 2010. Školám pomáháme s přípravou, administrací a realizací projektů financovaných z národních i EU zdrojů. Naším cílem je dlouhodobá spolupráce.

Na konferenci s vámi chceme v souvislosti s ICT revizí RVP ZV mluvit o následujících otázkách: Jak a kde učit novou informatiku napříč ročníky? Jak splnit povinný standard konektivity? Jak vzdělávat pro udržitelnou budoucnost? Jak změny financovat? Pojďte s námi najít odpovědi SPOLEČNĚ.


EDUGO SOLUTIONS, s.r.o.

Naše společnost se věnuje Googlu a všemu, co je s ním spojené. Jsme certifikovaný Google for Education Partner. Pomáháme školám přejít na služby Google, využívat aplikace Google Workspace ve výuce i v rámci „bezpapírové sborovny“ (školení a podpora), zavádět chromebooky do výuky (výběr vhodného chromebooku, zaškolení vzdálené správy, metodická podpora). Přijďte si k našemu stánku vyzkoušet ty nejlepší „Google notebooky“ do výuky. Jsme tým profesionálů, který vás provede světem cloudu a naučí vás moderní technologie milovat. Můžete tak naplno využít potenciál vaší školy.


NAKLADATELSTVÍ FRAUS, s. r. o.

Nakladatelství Fraus je největší učebnicové nakladatelství v ČR. Patří mezi propagátory moderních výukových metod na všech stupních vzdělávání. Nabízí hybridní vzdělávací materiály, které propojují tradiční svět papírových učebnic s digitálním světem. Na stánku představí nejen novou, tvořivou řadu učebnic informatiky pro 1. stupeň ZŠ, těšit se můžete také na ukázky badatelského přístupu, praktická doporučení a tipy do výuky.


MICROSOFT, s. r. o.

Využívání technologií ve školách je dnes naprostou samozřejmostí, ale využíváte je efektivně a správně? Přijďte se podívat k nám na stánek, kde vám ukážeme moderní způsoby správy počítačů ve škole a jak nainstalovat aplikace na všechna zařízení na pár kliknutí.

Uvidíte ale i nástroje pro zjednodušení administrace ve školách, jako jsou schvalovací procesy či rezervační systémy. Ukážeme vám i moderní způsoby překladů webových stránek, dokumentů nebo mluveného slova a nezapomínáme ani na novou informatiku. Aplikace Office jsou na ni připravené a vaše žáky zcela jistě bude bavit programování ve školní edici Minecraftu – a jako dárek pro vás máme i učebnici, která vás světem programování v Minecraftu provede.


PROFIMEDIA, s. r. o.

Profimedia má pro vás připraveno několik témat:

Téma na stánku Nová informatika v Aktivní třídě.

Jak naplnit požadavky nových RVP na výuku Informatického myšlení co možná nejjednodušeji, a přitom tak, aby to bavilo žáky i učitele, kteří tuto problematiku doteď nemuseli řešit? Navštívíte-li náš stánek, ochutnáte atmosféru třídy budoucnosti a vytvoříte si představu o moderních pomůckách, které umožňují pracovat žákům širokého věkového rozpětí i vzdělávacích potřeb. Nejmladší žáci v ní naleznou aktivity se stavebnicí Robo Wunderkind, na které se naučí, jak nejjednodušeji ovládat elektronické prvky (říci „robotovi“, co má „dělat“). Starší děti pomocí systému SAMlabs už naučí robota samotného rozhodovat (o tom, co má „dělat“ v různých případech). Žáci druhého stupně se pak mohou se systémem PASCO více soustředit na samotná data, která vedou k robotovu rozhodování (naučí se chápat, proč se robot rozhodl dělat právě to, co dělá). Pomůcku iRobot Root lze využít ve všech ročnících. Navzdory svému názvu je robotika vlastně předmět, který se s ní vyučovat vůbec nemusí. Navštivte nás i bez jakékoli předchozí „znalosti programování“. Přijďte a zkuste si sami vytvořit „chytré rolety“ či „chytrý zvonek“, „chytré světlo“ či „chytrý vysavač“… Možná z toho sami pak budete „chytřejší“

Téma na stánku Pro nejmenší – Robo Wunderkind

Autonomní robotická stavebnice Robo Wunderkind vytváří moderní výukové pomůcky, které mění způsob, jakým se děti učí, ať už ve škole, nebo doma. S našimi sadami sestavíte robůtka za několik minut. Stejně rychle ho rozhýbete pomocí dodávané aplikace. Práce s Robo Wunderkind podporuje rozvoj kognitivních funkcí a dokáže poutavou formou zaujmout děti i učitele. Unikátní je „kostičkový“ barevný systém bloků, se kterými se jednoduše realizují různé typy projektů. Díky jednoduchému ovládání je tato stavebnice vhodná pro nejmenší.

Téma na stánku Nejen do informatiky – iRobot Root

Multifunkční robot „vše v jednom“ pro výuku algoritmického myšlení a základů programování. Jeho silnou stránkou je uplatnění v neinformatických předmětech. Robot se nijak neskládá a nesestavuje. Mezi unikátní funkce patří schopnost psaní a mazání na magnetické tabuli. Držák fixy lze využít i jako akční člen. Volně dostupný software obsahuje galerii připravených lekcí vhodných pro začátečníky i pokročilé. Disponuje třemi úrovněmi kódování a integrovaným simulátorem.

Téma na stánku IoT ve škole – SAM Labs

Polytechnická stavebnice internetu věcí (IoT) SAM Labs nabízí bezdrátové bloky, které umožňují sestavit zařízení, mechanismus nebo simulaci k většině předmětů na ZŠ, a vhodně tak doplnit výuku informatiky i neinformatických předmětů. Koncepce vytvořená učiteli kombinuje stavebnici, elektroniku a programování. Vzbuzuje představivost a rozvíjí logické myšlení. Silná metodická podpora a jednoduché ovládání zajistí rychlou implementaci do školní praxe. SAM Labs metodicky pokryje 1. i 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia.

Téma na stánku Přírodní vědy – PASCO Scientific

Soubor senzorů a akčních členů PASCO umožňuje žákům aktivně zkoumat přírodu pomocí experimentu a zapojovat při tom měření a analýzu reálných dat. Pokud žákům dáte k dispozici moderní senzory a software, dostanou do rukou nástroje, které jim umožní měřit reálné přírodovědné fenomény, ne se o nich pouze teoreticky učit. Možnost připojení akčních členů a vytváření kódu v jazyce Blockly či Python činí z PASCO nejbohatší platformu pro vytváření skutečných STEAM lekcí.


SCILEARN.CZ ENGLISH (Nuerasoft, s. r. o.)

Představíme řešení, jak rozvíjet digitální kompetence žáků zařazením smysluplné technologie do výuky angličtiny, zároveň pracovat bezpečně s digitální stopou a pokrokem úspěchu žáka a získávat také příležitosti pro navazující rozvoj digitálních kompetencí. SciLearn English představuje výzkumem a praxí ověřené řešení, které využívají miliony studentů ve více než 50 zemích světa. Program vytvořený týmem předních neurovědců připraví mozek na angličtinu a díky tomu se žáci učí až 4× rychleji než při běžných hodinách angličtiny.