Podpora pro základní školy

Nejste v tom
sami

Adaptační koordinátor na základní škole 

Jak integrovat žáka
do základní školy

V publikaci naleznete stručné a ucelené informace o práci adaptačního koordinátora a využití jeho služeb při přijímání žáka-cizince do školy. 


Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro základní vzdělávání 

Jak učit češtinu žáka-cizince a žáka s odlišným mateřským jazykem 

Kurikulum stanovuje cíle a vzdělávací obsah jazykové přípravy žáků-cizinců a žáků s odlišným mateřským jazykem v základním vzdělávání, kteří disponují žádnou nebo velmi malou znalostí vyučovacího jazyka.


Učíme češtinu
jako druhý jazyk 

Příručka je průvodcem pro výuku češtiny jako druhého jazyka. Je určená ke čtení a inspiraci.

RYCHLÝ DOTAZNÍK NA TŘI MINUTY

Pomozte nám rozvíjet tyto stránky