Pravidelná supervizní setkání pro pedagogické pracovníky

2 min.

Nejistoty, obavy a nepohodu zažíváme každý den. Abychom se mohli věnovat své profesi, je nutné mít dostatek informací, začít měnit zautomatizované způsoby jednání, hledat nové cesty a také si občas „vydechnout“. Nabízíme vám jako podporu pravidelná supervizní setkání.

Setkáváme se každé úterý 7:15–7:45 a každý čtvrtek 16:45–17:45 nad tématy, která si přinesete ze své školní praxe.

Poskytneme vám bezpečný prostor ke sdílení náročných témat, která se objevují u vás ve škole nebo instituci pro neformální vzdělávání. Propojíme vaše zkušenosti, postoje a náhledy na současné dění, umožníme Vám sdílet pocity a společně se budeme inspirovat a hledat optimální způsoby „jak na to“.

Účast

Skupinu otevřeme pro max. 30 lidí, aby byla umožněna kvalitní interakce.

Průvodci

Mgr. Michaela Štáfková, MBA – terapeut, supervizor, adiktolog (vedoucí Psychologické poradny pro děti a mládež) se zkušenostmi s vedením supervizí ve školství, v sociální oblasti a ve zdravotnictví;

Edita Nevoralová – školní psycholog, kouč a psychoterapeut; poskytovatel psychologického poradenství a psychodiagnostiky se zkušenostmi v oblasti krizové intervence a práce s traumatem.

Postupně budeme zvát i další hosty, průvodce z praxe.

Podmínky

Setkání je pro účastníky zdarma a zajišťuje ho Národní pedagogický institut ČR.