Partneři konference

AKTIVNÍ TŘÍDA

AKTIVNÍ TŘÍDA je zavedenou značkou společnosti PROFIMEDIA, která patří k průkopníkům a k největším propagátorům inovativních vzdělávacích trendů v České republice i na Slovensku. Naše aktivity se do značné míry podílejí na směrování celého českého školství a orientují se na zavádění interaktivních metod výuky ve školách všech typů i stupňů. 

Mezi naše klíčové kompetence patří většina aktuálních témat, ať už se jedná o výuku přírodních věd, polytechnickou výchovu, interaktivní formy výuky či komunikaci v cizích jazycích. Nejsme přitom pouhými dodavateli vybavení, ale intenzivně se věnujeme přípravě metodik a odpovídajících vzdělávacích programů.


AV MEDIA SYSTEMS, a. s.

Prostřednictvím digitálních audiovizuálních řešení pomáháme realizovat potřeby a plnit sny. Pomáháme zlepšovat týmovou spolupráci ve firmách, vytváříme moderní prostředí pro komunikaci s veřejností, měníme způsob výuky ve školách, vytváříme inspirativní studijní prostředí, realizujeme expozice, které vyprávějí příběhy, přivádíme návštěvníky do kin, realizujeme nezapomenutelné eventy. Poskytujeme profesionální služby od počáteční studie, vypracování projektové dokumentace, realizace až po zaškolení a následný servis.


Jsme Bohemia Interactive - nezávislé videoherní a vydavatelské studio s tradicí sahající do roku 1999. Naše úspěchy jsou založeny na vytváření otevřených imerzních světů, které si hráči mohou přizpůsobit na míru, a otevřené komunikaci s herními komunitami po celém světě. Právě zpětná vazba hráčů je pro vývoj a konečnou podobu našich her klíčová.

Filozofie Bohemia Interactive stojí na třech piliřích - Creativity, Curiosity, Community. Tato tři "C" se promítají do každodenní práce již více než 400 kolegů, působících v sedmi pobočkách Bohemia Interactive ve třech zemích světa (Česká republika, Nizozemsko a Thajsko). Coby nezávislé studio hájíme zásady kreativní svobody a svobody projevu uvnitř i vně naší společnosti.


Společnost Boxed, s. r. o. se specializuje na integraci ICT a podporu inovací ve vzdělávání. Přinášíme moderní výukové pomůcky pro pedagogy a žáky. Vybavujeme kmenové třídy, odborné učebny, realizujeme instalace Wi-Fi i správu školní ICT infrastruktury. Spolupracujeme s renomovanými výrobci, máme vlastní vývoj, výrobu i tým pro podporu a implementaci. Školám pomáháme s přípravou a realizací projektů financovaných z národních i EU zdrojů. Naším cílem je dlouhodobá spolupráce.


Naše společnost se věnuje propagaci Google technologií ve výuce a využívání tzv. chromebooků. Z tohoto důvodu spravujeme i webové stránky www.chromebookydoskol.cz.


Společnost Epson je globální technologický lídr, který poskytuje inovativní řešení pro školní prostředí, kanceláře, domácnosti, obchodní podniky i průmyslové provozy. Epson nabízí široký sortiment produktů od inkoustových tiskáren, tiskových systémů a projektorů až po průmyslové roboty, chytré brýle a snímací systémy a využívá originální kompaktní, úsporné a vysoce přesné technologie. Jsme partnerem pro školy především v oblasti zobrazovacích technologií, které jsou pro školy důležité, a jsou využívány, jako jeden z hlavních nástrojů pro výuku a sdílení informací.

Firma Glitr se svou stejnojmennou vzdělávací mobilní aplikací pro mobilní zařízení řeší potřebu digitalizovat a inovovat vzdělávání. Výukové materiály obsahují vzdělávací i zábavní složku. Pedagogové mohou pro práci se třídou využívat již publikované výukové formáty, ale též vytvářet a upravovat díky jednoduchému editoru své vlastní materiály, interaktivní cvičení do kmenové třídy a vzdělávací únikové hry vhodné do školního nebo venkovního prostředí. Vznikají materiály na projektové dny, do družin i mimoškolní aktivity v podobě vzdělávacích tras, vědomostních kvízů či her.


H-edu šetří čas učitelům díky podpoře efektivních výukových metod a kvalitním předchystaným materiálům v elektronické podobě například k výuce matematiky Hejného metodou nebo informatiky s Emilem


Jsme akreditovanou vzdělávací institucí u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
i vydavatelstvím a nakladatelstvím se zaměřením na metodickou pomoc pedagogům, výuku, výchovu
a rozvoj dětí předškolního a školního věku. DVPP vnímáme jako další vzdělávání a podporu pedagogů, a to nejen z hlediska profesního, ale také osobního rozvoje. Spolupracujeme s předními odborníky, naše zkušenosti jsou vidět.

Do roku 2021 jsme proškolili přes 36.000 pedagogů. Více informací o našich kurzech naleznete na https://kurzy.infracz.cz/.


Learniga pomáhá uchopit a pochopit moderní technologie. Všem učitelům nabízíme kvalitní vzdělávání z různých oborů informačních technologií. Podporuje pedagogy od mateřských škol, obou stupňů základních škol a škol středních v efektivním využívání moderních ICT technologií ve výuce a rozvíjíme jejich digitální kompetence.

Learniga realizuje online kurzy, webináře, poskytuje školám konzultace a připravuje uchazeče
o certifikace Microsoft. Témata a obsahy vzdělávacích akcí jsou přizpůsobeny potřebám a zájmům učitelů. Zakládáme si na praktických příkladech a sdílením dobré praxe. Spolupracujeme s odborníky
z oblasti vzdělávání, technologie a pedagogiky, abychom zajistili vysokou kvalitu a aktuálnost našich služeb.


Microsoft je přední výrobce technologií pro svět, ve kterém jsou mobilita a cloud na prvním místě.
Naší misí je umožnit každému člověku a každé organizaci na světě dokázat více.


Nezisková organizace Moudrá Sovička vznikla proto, aby pomocí technologií přispěla ke zlepšení mezigeneračního spojení a přímého snížení tohoto pocitu.

Jsme platformou pro spojení napříč generacemi a naší prioritou je aktivní zapojení seniorů do světa, ve kterém se technologie vyvíjejí ze dne na den. Dbáme na individuální přístup a snažíme se předejít vyloučení seniorů ze společenského života. Pořádáme pestrá školení, kurzy, poskytujeme soukromé konzultace s našimi hodinovými ajťáky (digitálními asistenty).


Poskytujeme profesionální a komplexní podporu vzdělávání na základních a středních školách. Vyvíjíme a nabízíme tištěné, interaktivní a nově i unikátní hybridní učebnice, pracovní sešity a další vzdělávací materiály a služby.


OrgPad je krásný, dynamický nástroj na tvorbu digitálních nástěnek. Umožňuje snadno vytvářet vše od jednoduchých myšlenkových map až po prezentace a šetří přitom čas.

Učitelé si na OrgPadu cení jeho schopnosti zapojit žáky do výuky a motivovat je k práci na projektech i domácích úkolech. Žáky OrgPad baví používat a dává jim pocit, že jsou zapojeni do procesu učení.