Rychlá pomoc do matematiky v ukrajinštině

5 min.

Článek nabízí přehled zdrojů a tipů pro zapojení žáků z Ukrajiny do hodin matematiky.

Na úvod 

Článek nabízí rychlou pomoc učitelům matematiky, kteří nevědí, kam sáhnout pro vzdělávací zdroj pro nově příchozí žáky z Ukrajiny v jejich mateřském jazyce.  

O výuce matematiky na Ukrajině 

Ukrajinský systém pracuje s tzv. osnovami, které jsou českým učitelům známé z dřívějška. Pro každý rok jsou rozepsána témata a učivo, které si žáci mají pro daný ročník osvojit. Jelikož ani Ukrajině se v minulých letech nevyhnula pandemie covidu a s ní spojená distanční výuka, lze očekávat, že ne všichni žáci pojedou podle plánu.  

Více o ukrajinských osnovách zde: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/derzhavni-standarti 

Učebnice matematiky (a nejen matematiky) 

Současné situaci paradoxně pomohla pandemie covidu a s ní spojená digitalizace ukrajinského vzdělávání. Velké množství materiálů se přesunulo do online prostředí a my je teď můžeme použít. Na webu Institutu pro modernizaci obsahu ve vzdělávání (https://lib.imzo.gov.ua/) lze najít bohatou knihovnu materiálů. 

Pokud hledáte konkrétní téma do výuky matematiky, najdete je předpřipravené v této složce: https://drive.google.com/drive/folders/1LcTlnl9IufS3ZB2FhzFzKRFLsrxCcqls

Autor díla: Václav Bendl

Autor díla: Václav Bendl

Online výukový portál 

Velkým pomocníkem nám může být také Celoukrajinská škola online: https://lms.e-school.net.ua/.

Autor díla: Václav Bendl

Online výukový portál 

Velkým pomocníkem nám může být také Celoukrajinská škola online: https://lms.e-school.net.ua/.

Autor díla: Václav Bendl
Autor díla: Václav Bendl
Autor díla: Václav Bendl

Vaši ukrajinští žáci ji patrně budou znát, jelikož ji již využívali při distanční výuce. Kurzy kopírují témata podle osnov (od 5. do 11. třídy). Zpracovány jsou podobně jako u nás známá Khanova škola. Žáci jsou nejprve seznámeni s tématem pomocí videa a poté plní některé úlohy přímo na stránce. 

Upozornění: Jelikož je web spravován ukrajinským ministerstvem školství, které sídlí v Kyjevě, nemusí pracovat s pochopitelných důvodů portál zcela bez problémů. Stačí však dle instrukcí načíst stránku znovu (například pomocí klávesy F5).

Tip do výuky 

Kurzy Školy online se dají využít například pro formát převrácené třídy

Krok 1: Učitel vybere téma, kterému se bude věnovat v následující hodině (či hodinách). 

Krok 2: K tomuto tématu vybere odpovídající kurz na portálu Celoukrajinská škole online (Всеукраїнська школа онлайн).

Krok 3: Žák projde daným kurzem, seznámí se s tématem a splní dané úkoly. 

Krok 4: Ve škole se žákova pozornost může zaměřit na porozumění českému jazyku. 

Tip pro učitele  

Velkým pomocníkem pro práci s materiály v ukrajinštině mohou být digitální technologie. Pro orientaci na webových stránkách doporučuji využít integrovaný překladač (v Google Chrome je to na dvě kliknutí, návod zde). Díky tomu lze využívat například Celoukrajinskou školu online i s českými žáky (u videa lze spustit titulky). 

Na závěr 

Rád bych tento článek postupně doplňoval o další zdroje a materiály. Pokud se vám nedaří najít nějaká forma podpory, kterou byste do svých hodin uvítali, neváhejte se prosím ozvat (vaclav.bendl@npi.cz). 

Po covidové pandemii před námi stojí další výzva, ze které jistě vyjdeme zase o kousek zkušenější. Věřím, že se posuneme zase o krok vpřed jako učitelé a snad i jako lidé. 

Sláva Ukrajině!