Program konference
DigiSeč 2023

Harmonogram průběhu konference v roce 2023:

Středa 1. 11. 2023

Čas Program
 8.00–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠9.30 Registrace, coffee break
 9.30–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠11.30 Plenární část
11.30–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠14.00 Oběd, prostor na návštěvu veletrhu partnerů
14.00–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠15.30 První blok workshopů
15.30–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠16.30 Coffee break, minipřednášky partnerů v hlavní sále
16.30–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠18.00 Druhý blok workshop
18.15–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠18.45

30minutové přednášky partnerů

18.30 Zahájení vydávání večeře

Čtvrtek 2. 11. 2023

Čas Program
8.30–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠10.00 Třetí blok workshopů
10.00⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠10.30 Coffee break
10.30–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠12.00 Čtvrtý blok workshopů
12.00 Oběd, ukončení konference

Ing. Irena Fričová

Zahájení konference


PaedDr. Anna Stočesová Martinková, Ph. D.

Prevence digitální propasti - Národní plán obnovy 2023

Podrobný program workshopů

středa 14.00–15.30

Lektor 

Název workshopu

Mgr. Zuzana Kuželová

Praktické příklady nových technologií využitelných na základních školách – 1. a 2. stupeň

MgA. Jan Pfeiffer

Možnosti využití digitálních technologií ve výtvarné výchově

Mgr. Ludmila Kovaříková

Rozvoj digitálních kompetencí s AI (nejen) v češtině

Mgr. Štěpánka Baierlová

Společné přemýšlení nad tím, jak rozvíjet digikompetence v matematice

PhDr. Renata Votavová
Mgr. Milena Tunkerová

Inspirace k rozvoji digitálních kompetencí u žáků s mentálním postižením

PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D.

Kompendium umělé inteligence ve vzdělávání

Mgr. Hana Mahnelová

Jak můžeme rozvíjet digitální kompetence žáků ve výuce matematiky na 2. stupni ZŠ
a na střední škole

Ing. Bc. Michaela Rejnová

Stop Motion Studio ve výtvarné výchově

Petr Caloň (Edugo)
Mgr. Hana Ulíková (AV MEDIA)
Chromebooky jako skvělý nástroj pro individualizaci výuky
Nový pohled na interaktivitu – jak přenést aktivitu na žáky a rozvíjet kompetence


středa 16.30–18.00

Lektor Název workshopu

Mgr. Kateřina Müllerová

Hraní s QR kódy

Mgr. Magdalena Tylová

Zaměřme se na detail

Mgr. Pavel Žalský

Virtuální dějepisné bádání

Mgr. Daniel Janata

Kooperativní výuka v online prostředí žáků 1. stupně ZŠ

Mgr. Anna Drobná

Datová Lhota: Digitální technologie pro 1. a 2. stupeň zábavně

Mgr. Klára Pirklová

Jak rozvíjet digitální kompetence ve vašem oboru

PhDr. Lukáš Borovička

Začínáme s argumentací

Mgr. Nikola Mihulková

DIGIDIVY ve světě zvířat aneb Rozvoj digitální klíčové kompetence u žáků „nečtenářů“

Vít Kalisz (OrgPad)
Tomáš Hubálek (Moudrá Sovička)
Jak se díky počítačům změnila a změní výuka
Moudrá Síť – mezigenerační propojení mladší a starší generace přes digitální technologie


čtvrtek 8.30–10.00

Lektor Název workshopu
Ing. Miroslav Staněk Jak zachránit Newtona, Ohma a Pascala před novou informatikou

Mgr. Klára Bílová

Rozvoj digitální kompetence v matematice

Mgr. Miroslav Slowik
Mgr. Ladislava Whitcroft, Ph.D. 

Píši, mluvím, naslouchám: využití digitálních technologií v kompetenční dílně českého jazyka

PhDr. Zbyněk Filipi

Tvorba na Wikipedii jako prostředek k rozvoji digitální kompetence

Mgr. Štěpánka Baierlová

Pracujeme v redakci aneb Digikompetence každém předmětu

Mgr. Pavlína Jurzykowská

DIGI-MIX (nejen) pro jazykáře

Mgr. Klára Pirklová

Jak rozvíjet digitální kompetence ve vašem oboru

Vít Voráček 
Mgr. Martina Voráčková

Online metodika Animetod –⁠ ukázka lekce kreslená animace

Karel Klatovský (Microsoft)
Jakub Novotný (Aktivní třída)
Novinky ze světa Microsoft ČR
Nabídka produktů Aktivní třídy pro účely výuky Nové informatiky


čtvrtek 10.30–12.00

Lektor                                    Název workshopu

Mgr. Nikola Kudrnáčová            

Rozvoj digitální kompetence ve všech ročnících 1. stupně ZŠ

RNDr. Ing. Peter Agh               

Výuka nové informatiky na 1. stupni

Mgr. Miroslav Slowik
Mgr. Ladislava Whitcroft, Ph.D.

Píši, mluvím, naslouchám: využití digitálních technologií v kompetenční dílně českého jazyka

Mgr. et Mgr. Václav Fiala

Rozvoj digitálních kompetencí v přírodních vědách

Mgr. Markéta Emmer Illová

Objevné cesty po moři digitálních kompetencí

Mgr. Veronika Korbelová

Jak učit cizí jazyky nejen digi, ale i efektivně a hravě

Mgr. Hana Mahnelová

Jak můžeme rozvíjet digitální kompetence žáků ve výuce matematiky na 2. stupni ZŠ a na střední škole

Mgr. Karel Malík

Digitální jednohubky v zeměpise

Petra Heinzová (Boxed)
Luděk Heinz (Boxed)
                  
Matěj Kopecký (Epson)             

Školní Maker Space ve vazbě na revizi RVP

Cenově dostupná a chytrá zobrazovací řešení pro běžnou i moderní formu výuky

středa 13.00–13.45

Lektor Název workshopu
Milan Hausner, Klára Hránková a tým NPI ČR Profesní rozvoj současných i budoucích ICT koordinátorů

Anna Stočesová Martinková (MŠMT ČR)

Prevence digitální propasti — Národní plán obnovy 2023

středa 18.15–19.00

Lektor Název workshopu

Jan Němec

Představení projektu Glitr, vazba na mateřskou aplikaci a první krůčky ve vzdělávání